Klienci indywidualni

Od niemal 20 lat projektujemy dla Państwa ogrody przydomowe, tereny rekreacyjne i tarasy. Zajmujemy się także ich kompleksowym wykonawstwem, z uwzględnieniem niwelacji terenu, systemów automatycznego nawadniania (Rainbird), oświetlenia a także elementów małej architektury. Zrealizowaliśmy już kilkaset ogrodów na terenie Szczecina i okolic, możemy się również pochwalić realizacjami zagranicznymi.

Jak to wygląda w praktyce?

Spotkanie

Na pierwszym spotkaniu zapoznajemy się z wymaganiami klienta i dokonujemy wstępnej wyceny projektu. Cena projektu uzależniona jest od wielu czynników, z których najważniejszymi są: wielkość projektowanej powierzchni oraz jej forma (skarpy, pochyłości, rodzaj gleby). Ustalamy również, czy klientowi wystarcza plan ogrodu w formie rzutu z góry, czy wymagał on będzie również wizualizacji w formie ujęć 3D, pozwalających na lepsze wyobrażenie sobie jak ogród będzie wyglądał z konkretnego miejsca. Efektem spotkania (lub 2 spotkań) jest podpisanie umowy na wykonanie projektu.

Pomiar / inwentaryzacja

Istotnym elementem pracy nad projektem jest precyzyjne odwzorowanie stanu faktycznego. Pracownicy biura projektowego dokładnie mierzą teren, wraz ze spadkami, skarpami i pochyłościami. Dodatkowo, oceniany jest istniejący stan nasadzeń, gleby oraz nasłonecznienia terenu, istotny podczas dobierania materiału roślinnego. Pomiar następnie przenoszony jest do komputera, gdzie otrzymujemy plan, na którym pracujemy aż do zakończenia projektu.

Koncepcja

Architekci krajobrazu tworzą 2 różne koncepcje projektowanego terenu. Nie są to jeszcze konkretne projekty, a jedynie ogólne plany rozmieszczenia, wielkości i rodzaju elementów i przestrzeni w ogrodzie. Jest to etap aktywnie omawiany z klientem, w tym momencie mamy swobodę w przesuwaniu, dodawaniu i usuwaniu poszczególnych obszarów. Klient po otrzymaniu koncepcji może wybrać jedną z nich, lub zlecić wprowadzenie poprawek. Ostatecznie wybierana jest koncepcja końcowa, która stanowi podstawę projektu.

Plansze projektowe

Projektanci przygotowują kilka plansz obrazujących i stanowiących podstawę do fatycznego wykonania ogrodu. Są to:

  • plansza z koncepcją zagospodarowania terenu – ukazująca kształt i kolorystykę ogrodu oraz podział na części funkcjonalne,
  • plansze z projektem nasadzeń zieleni – drzew, krzewów oraz roślin zielnych,
  • plansza wymiarowa – zawierająca zwymiarowaną przestrzeń wraz z podaniem wysokości projektowanych obiektów,
  • plansza z projektowanymi nawierzchniami – ukazująca wypełnienie powierzchni ogrodu poszczególnymi nawierzchniami,
  • plansza z projektem nawodnienia,
  • plansza z projektem oświetlenia.

Jest to etap, na którym ingerencja w projekt jest trudna, a czasami niemożliwa. Mamy niewielkie pole manewru, a każda zmiana w założeniach jest osobno rozpatrywana. Etap projektowania kończy wystawienie faktury VAT, a bardzo często podpisanie umowy o wykonawstwie ogrodu.

Wykonawstwo

Jest to również wieloetapowa część powstawania ogrodu. Rozpoczyna ją niwelacja terenu, wykonanie prac ziemnych, wylewanie fundamentów pod elementy małej architektury, wykopy pod oczka wodne, a kończy budowa tarasów, wiat, altan, sadzenie roślin, sianie trawników.  Odpowiadamy za całość realizacji, posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz 20 lat doświadczenia.